top of page

HOTĂRÎRE Nr. 718 din 03.09.2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind obţinerea unui credit de asistenţă

 

 

HGO718/2014

ID intern unic: 354599

 

 

 

 

 

Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 718

din 03.09.2014

 

cu privire la implementarea Legii nr.134 din 11 iulie 2014

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova

şi Guvernul Republicii Polone privind obţinerea unui credit de

asistenţă

 

Publicat : 05.09.2014 în Monitorul Oficial Nr. 261-267 art Nr : 766

 În scopul implementării Legii nr.134 din 11 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre

Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind obţinerea unui credit de

asistenţă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.217-222, art.473), Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

 1. Pentru domeniul agriculturii, procesării produselor alimentare şi infrastructurii aferente

acestora, reprezentînd o cotă de 90% din creditul de asistenţă acordat de către Guvernul Poloniei,

se desemnează Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură în calitate de instituţie

implementatoare.

 2. Pentru domeniul industriei şi infrastructurii aferente acesteia, reprezentînd o cotă de pînă la

10% din creditul de asistenţă acordat de către Guvernul Poloniei, se desemnează Instituţia

publică „Unitatea de implementare a grantului acordat de Guvernul Japoniei” în calitate de

instituţie implementatoare.

 3. Manualele operaţionale pentru implementarea Acordului dintre Guvernul Republicii

Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind obţinerea unui credit de asistenţă vor fi elaborate

de către instituţiile implementatoare desemnate conform pct.1 şi 2 şi vor fi aprobate prin ordin

comun al ministrului agriculturii şi industriei alimentare, ministrului economiei şi ministrului

finanţelor.

 4. Monitorizarea implementării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul

Republicii Polone privind obţinerea unui credit de asistenţă este exercitată de către Ministerul

Agriculturii şi Industriei Alimentare (pe domeniul agriculturii) şi de către Ministerul Economiei

(pe domeniul industriei).

 

 

 PRIM-MINISTRU Iurie LEANCĂ

 

 Contrasemnează:

 Viceprim-ministru,

 ministrul economiei Andrian Candu

 Ministrul agriculturii

 şi industriei alimentare Vasile Bumacov

 Ministrul finanţelor Anatol Arapu

 Nr. 718. Chişinău, 3 septembrie 2014.

bottom of page